Hình ảnh trung tâm đăng kiểm

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5015D – T.p HCM

  • Địa chỉ: : Số 36, Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0286.2563.636

Khu vực bên ngoài

Khu vực khách hàng

Khu vực kiểm định