CÔNG TY TNHH LÂM HÀ TRÚC

Giám đốc: Nguyễn Trọng Vĩnh – 0918.039.339

P. Giám đốc: Đoàn Hải Linh – 0988.188.232

Địa chỉ: : Số 36, Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0286.2563.636

Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 15:00
Thứ 7: 07:30 – 11:30

Dịch vụ khách hàng:
8×6

Thông tin trạm:

Gửi yêu cầu