CÔNG TY TNHH LÂM HÀ TRÚC - 5015D

Địa chỉ: : Số 36, Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0286.2563.636
Giám đốc: Nguyễn Trọng Vĩnh - 0918.039.339
P. Giám đốc: Đoàn Hải Linh - 0988.188.232